Vår visjon

Statement.

«Vi forandrer vår verden ved å være en voksende kirke som ønsker alle mennesker velkommen hjem. En kirke som elsker Gud, elsker mennesker og elsker livet. En kirke der stadig nye mennesker kommer til tro og får sine liv forvandlet i møte med Jesus og kraften i evangeliet. Vi kobler mennesker med en stor og nådig Gud som kaller og utruster til helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus»

 


 

Vi ser en kirke med Jesus Kristus som sentrum. En kirke som i ett og alt peker på Jesus som livets midtpunkt, og som derfor på alle områder preges av atmosfæren og troen på at Han kan gjøre det umulige, mulig.

 

Vi ser en stor og ekspanderende kirke full av kraft og energi, som gjør Gud synlig i sine omgivelser.

 

Vi ser en kirke der mennesker settes i stand til å leve ekstraordinære liv, trenes til å bli modne ledere og utrustes til å lykkes på alle livets områder. Vi ser mennesker blomstre og vokse i alt det Gud har lagt i oss, slik at vi kan lede og påvirke i alle livets sfærer.

 

Vi ser en kirke der stadig nye mennesker kommer til tro og får sine liv forvandlet ved det enkle og kraftfulle evangeliet om Jesus Kristus. Det skapes møteplasser der det er enkelt for dagens mennesker å erfare og forstå Guds grenseløse nåde og kjærlighet.

 

Vi ser en kirke som prioriterer vekst og utvikling gjennom personlige relasjoner, der kristenliv praktiseres ved å dele livet i hverdagen. Kirken fungerer som en stor familie, hvor mennesker blir inkludert og får blomstre i et miljø av ærlighet, tro, oppmuntring og sjenerøsitet.

 

Vi ser en kirke som møtes til attraktive gudstjenester. I en ramme
av kvalitet kommuniseres Guds ord praktisk og forståelig, slik at det enkelt kan relateres til hverdagslivet. Gud tilbes helhjertet og Guds nærvær oppleves ekte og naturlig i en atmosfære der mennesker føler seg hjemme.

 

Vi ser en kirke, som med Jesus som forbilde, formidler Guds liv og kraft på en folkelig og jordnær måte, gjennom at hver enkelt lever overnaturlige liv naturlig i hverdagen.

 

Vi ser en kirke med lidenskapelige tilbedere –mennesker som ærer Gud og berører andre mennesker gjennom sin hengivenhet og overgivelse. En kirke der hver enkelt forstår kraften i å leve for en hensikt større enn seg selv, og er overgitt til å se Guds rike ekspandere gjennom å bygge hans menighet på jorden.

 

Vi ser en sjenerøs kirke som er rik på ressurser – til å gi, til å investere og til å alltid ha mer enn nok.

 

Vi ser en innflytelsesrik kirke som utgjør en forskjell lokalt og globalt gjennom å tjene sine omgivelser. Kirken gjør Guds kjærlighet merkbar ved å møte menneskers virkelige behov. 

 

Vi ser en kreativ og grensesprengende kirke som lever i stadig utvikling og forandring. Kirken vokser i indre styrke samtidig som den ekspanderer til nye steder og når nye mennesker.

Dette er oss.

For å tydeliggjøre vår identitet, har vi definert verdier som beskriver oss som kirke. Verdiene er navigeringsmerker som vi styrer etter og de er med på å sette atmosfæren og kulturen i kirken. 

 


 

TRO — VI GÅR PÅ VANNET 

Jesus bygger sin kirke. Vi stoler helt og holdent på Han i det vi tenker stort, tar frimodige steg i tro og ser Gud gjøre det umulige mulig. 

ATTRAKTIV — VI FORANDRER METODENE, MEN ALDRI BUDSKAPET 

Bibelen står på egne ben og er relevant til enhver tid. Vi vil presentere dens tidløse budskap i en språkdrakt og et uttrykk som er tilgjengelig for dagens mennesker. 

ENTREPENØRSKAP — VI BEVEGER OSS ALLTID VIDERE 

Gud arbeider gjennom den lokale kirken. Vi vil stadig ekspandere, skape rom for vekst og søke å etablere nye fellesskap på nye steder for å nå nye mennesker. 

FRIGJØRENDE OG RELASJONELT LEDERSKAP — VI SETTER FRI TIL Å LEDE 

Lederskap handler om å legge til rette for at mennesker kan blomstre. Vi vil gjennom tydelig og relasjonell oppfølging frigjøre potensial og trene ledere som trener ledere. 

VI VIL BETY EN FORSKJELL 

Guds kjærlighet blir konkret gjennom praktisk handling og sjenerøsitet. Vi
vil bruke våre ressurser, vår stemme og vårt engasjement for å bekjempe urettferdighet, og gjøre vår verden til et bedre sted ved å tjene og møte behov lokalt og globalt. Våre opprakte hender i tilbedelse blir også utstrakte hender i barmhjertighet. 

HÅP — VI ER KJENT FOR HVA VI ER FOR 

Kirkens oppgave er ikke å forbanne mørket, men å være lyset. Vi vil formidle liv og håp, og løfte fram frelsen i Jesus Kristus framfor å bruke vår plattform til å fordømme. 

VI INKLUDERER BREDT OG FORANKRER DYPT 

Vi vil gjenspeile vår himmelske Far som står med vidåpne armer for alle mennesker, samtidig hjelpe hver enkelt til å slå dype røtter i relasjonen med Gud, kirken og Hans ord, så livet leves med en hensikt i helhjertet etterfølgelse av Jesus Kristus. 

KVALITET OG KREATIVITET — VI GJØR MER ENN DET SOM FORVENTES 

Gud ser til hjertet, men alle andre ser rammen først. Vi vil gjøre vårt kreativt beste og strekke oss ekstra slik at verdens beste budskap presenteres på en måte som reflekterer Guds karakter og betjener mennesker. 

RELASJONER OG TROVERDIGHET — VI ER KIRKEN 

Kirken er ikke en bygning, men mennesker som lever tett på Gud og hverandre. Gud blir synlig i det vi lever åpne, troverdige og inkluderende hverdagsliv og samles som storfelleskap til festfylte gudstjenester. 

POSITIV KOMMUNIKASJON — VI TAR IKKE DETTE FOR GITT 

Det Gud gjør gjennom oss som fellesskap er stort. Vi forblir takknemlige og hedrer Gud og hverandre ved å være rause med oppmuntrende og positive ord. 

ENHET — VI ER SAMLET OM EN VISJON 

Vi elsker mangfold, men søker ikke å bli alt for alle. Vi omfavner våre begrensninger og fokuserer skarpt på drømmen Gud har lagt i våre hjerter. 

HELHJERTET TILBEDELSE — VI ÆRER DEN SOM ÆRES BØR 

Lovsang er ikke en musikkstil, men en livsstil. Vi responderer på Guds ubegrensede kjærlighet ved å helhjertet elske Gud, mennesker, kirken og livet. 

TILHØRIGHET — VI ER IKKE OSS SELV NOK 

Den som tror man har forstått alt, har ikke forstått noe. Vi vil kontinuerlig forbli i en posisjon av læring og tilhøre sammenhenger, nasjonalt og globalt, som er større enn oss. 

TEAMARBEID — VI TROR IKKE PÅ ÉN «SUPERMANN» 

Drømmen om Connect er stor. Vi anerkjenner og respekterer lederskap og tror på å lede og jobbe i team, der bredden av personligheter, gaver og talenter arbeider sammen for at visjon skal bli til virkelighet. 

NÅDE — VI BÆRER IKKE ALENE 

Guds nåde er ikke bare abc, men hele alfabetet i det kristne livet. Vi tror at Guds nåde bærer oss, både vår fortid, nåtid og framtid. Derfor lener vi oss på Han i alle ting

Vår kultur.

Kultur handler om hva som er normalt hos oss.

 


 

Det handler ikke om uniformering, men om at ulike mennesker står sammen og blomstrer med sunne verdier sentralt i livet. Når du blir en del av Connect, blir du del av en kultur der vi elsker Gud fordi han elsket oss først. Vi lever lidenskapelige liv i takknemlighet til han som har gitt oss alt. En kultur der vi elsker mennesker; godt vennskap bygges, vi elsker å se mennesker blomstre, alle bryr seg om hverandre og alle ønsker å inkludere nye mennesker i fellesskapet. En kultur der vi elsker kirken; hver enkelt ser på seg selv som menigheten, alle tjener og bidrar, og hver enkelt forstår kraften i å leve for en hensikt større enn seg selv. En kultur der vi elsker livet; vi nyter livet sammen med han som har skapt det. 

I Connect tror vi kulturen starter hos ledere som går foran som gode eksempler gjennom å leve liv som reflekterer menighetens verdier. Derfor ser vi på deg som en kulturbygger. Ved at du setter kulturen er du med på å bygge en sunn og stadig voksende menighet, samtidig som du påvirker andre til å gjøre det samme. Vi skaper et positivt og attraktivt miljø som gjør at menigheten vil vokse naturlig. 

 

Elske Gud 

I Connect elsker vi Gud fordi han elsket oss først, og vi lever lidenskapelige liv i takknemlighet til han som har gitt oss alt. 

 

Elske mennesker 

I Connect elsker vi å se mennesker blomstre, godt vennskap bygges, alle bryr seg om hverandre, og alle ønsker å inkludere nye mennesker i fellesskapet. 

 

Elske kirke 

I Connect ser hver enkelt på seg selv som menigheten og har eierskap til den drømmen Gud har lagt i våre hjerter, alle tjener og bidrar, og hver enkelt forstår kraften i å leve for en hensikt større enn seg selv. Det finnes en gjennomgående forståelse av at Gud gjør seg synlig i dag gjennom sin menighet – lokale, pulserende og relevante fellesskap der stadig nye mennesker kommer til tro, blomstrer og finner mening med sin tilværelse. 

 

Elske livet 

I Connect lever vi målrettet, men nyter reisen. Vi nyter livet sammen med han som har skapt det.

We would love to hear from you.

%d