COVID 19 TILTAK

Nesten som en vanlig søndag.

Når du kommer til kirken på søndag har vi gjort alt klart for at du skal føle deg trygg, ved at vi følger smittevern krav fra myndighetene. Slik vil du merke dette: 

  1. Alle som kommer til gudstjenesten må registreres med navn og telefonnummer, for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre en effektiv smittesporing. Etter 14 dager blir disse listene slettet.
  2. Ved inngangene og på strategiske plasser vil du finne håndsprit som vi ønsker at du bruker.
  3. Håndhilsing og klemmer unngås (selv om vi gjerne skulle gitt deg en klem).
  4. Vårt vertskap vil servere deg kaffe - når du kommer - som du kan ta med deg til ditt anviste sete.
  5. Fra og med 1. november 2020 vil du som nevnt få anvist ett sete som er bare ditt under hele gudstjenesten.
  6. Vi oppfordrer deg til å vise hensyn til andre og holde minst en meters avstand. Dette vil du legge merke til at vi har lagt til rette for.
  7. Inne i salen er stolene satt opp med en meters avstand til hverandre.
  8. Alle som er syk eller har symptomer som er forenlig med Covid19 skal holde seg hjemme.
  9. På Kidsklubb følges smitteverntiltak i form av hygienetiltak med håndsprit og aktivitetstiltak, men vi gjør oppmerksom på at vi anser dette som en Kohort.

Vi tar ansvar og følger myndighetenes råd.

Når myndighetene 12. mars i år "stengte samfunnet ned" for å få kontroll på en Covid19 pandemien ble vi som resten av samfunnet med på dette av hensyn til alle vi er glad i og samfunnet rundt oss.

Fra 10. mai ble det tillatt å gradvis åpne for gudstjenester igjen, først med maks 50 deltakere. Senere ble det tillatt med maks 200 personer + medarbeidere hos arrangøren.

I høst har smittetiltakene i samfunnet blitt noe strengere igjen grunnet økt smitte i samfunnet. Vi har tilpasset oss disse og vil gjøre alt i vår makt for at du skal oppleve vår kirke som trygg.

Det betyr at vi nå kan ha maks 50 inne i våre gudstjenester på anviste seter. Alle som deltar på våre gudstjenester blir også registrert med navn og nummer for å effektivisere en eventuell ssittesporing.

Kirke handler om at mennesker kommer sammen og bygger hverandre opp i troen på Jesus - og hjelper hverandre i livet. Vi gleder oss til se deg og dine i det vi ønsker alle trygt velkommen hjem!

Leave a Reply

%d bloggers like this: