COVID 19 TILTAK

Nesten som en vanlig søndag.

Når du kommer til kirken på søndag har vi gjort alt klart for at du skal føle deg trygg, ved at vi følger smittevern krav fra myndighetene. Slik vil du merke dette: 

  1. Alle som kommer til gudstjenesten må registreres med navn og telefonnummer, for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre en effektiv smittesporing. Etter 14 dager blir disse listene slettet.
  2. Ved inngangene og på strategiske plasser vil du finne antibac som vi ønsker at du bruker.
  3. Håndhilsing og klemmer er ikke lov.
  4. Vårt vertskap vil servere deg kaffe - når du ønsker det.
  5. Vi oppfordrer deg til å vise hensyn til andre og holde avstand. Dette vil du legge merke til at vi har lagt til rette for.
  6. Inne i salen er stolene satt opp med en meters avstand til hverandre.
  7. Alle som er syk eller har symptomer som er forenlig med Covid19 skal holde seg hjemme.

Vi tar ansvar og følger myndighetenes råd.

Når myndighetene 12. mars i år "stengte samfunnet ned" for å få kontroll på en Covid19 pandemien ble vi som resten av samfunnet med på dette av hensyn til alle vi er glad i og samfunnet rundt oss.

Nå har myndighetene begynt en normaliseringsprosess og fra 10. mai ble det igjen åpnet opp for blant annet gudstjenester for maks 50 personer + medarbeidere hos arrangøren. Dette har gått fint i flere menigheter både lokalt og andre steder i landet.

Vi har etter dette vurdert situasjonen og funnet at vi starter opp igjen med gudstjenester igjen fra 1. pinsedag kl. 16.00.

Kirke handler om at mennesker kommer sammen og bygger hverandre opp i troen på Jesus - og hjelper hverandre i livet. Nå gleder vi oss til se deg og dine igjen i det vi ønsker alle trygt velkommen hjem!

Leave a Reply

%d bloggers like this: