COVID 19 TILTAK

Nesten som en vanlig søndag.

Når du kommer til kirken på søndag har vi gjort alt klart for at du skal føle deg trygg, ved at vi følger smittevern krav fra myndighetene. Slik vil du merke dette: 

  1. Alle som kommer til gudstjenesten må registreres med navn og telefonnummer, for at helsemyndighetene skal kunne gjennomføre en effektiv smittesporing. Etter 14 dager blir disse listene slettet.
  2. Du vil bli anvist til en plass - og dette er din gjennom hele gudstjenesten.
  3. Ved inngangene og på strategiske plasser vil du finne håndsprit som vi ønsker at du bruker.
  4. Håndhilsing og klemmer unngås (selv om vi gjerne skulle gitt deg en klem).
  5. Vårt vertskap vil servere deg kaffe - når du kommer - som du kan ta med deg til ditt anviste sete.
  6. Vi oppfordrer deg til å vise hensyn til andre og holde minst en meters avstand. Dette vil du legge merke til at vi har lagt til rette for.
  7. Inne i salen er stolene satt opp med minst en meters avstand til hverandre.
  8. Alle som er syke eller har symptomer som er forenlig med Covid19 skal holde seg hjemme.
  9. På Kidsklubb følges smitteverntiltak i form av hygienetiltak med håndsprit og aktivitetstiltak, men vi gjør oppmerksom på at vi anser dette som en Kohort.

Vi tar ansvar og følger myndighetenes råd.

Når myndighetene 12. mars 2019 "stengte samfunnet ned" for å få kontroll på en Covid19 pandemien ble vi som resten av samfunnet med på dette av hensyn til alle vi er glad i og samfunnet rundt oss.

I vinter har smittetiltakene i samfunnet igjen vært skjerpet grunnet økt smitte i samfunnet. Vi har tilpasset oss disse og gjennomført online gudstjenester på Zoom.

9. mai 2021 åpner vi endelig opp for vanlige gudstjenester hver søndag kl 16.00. Alle som deltar på våre gudstjenester blir også registrert med navn og nummer for å effektivisere en eventuell smittesporing.

Kirke handler om at mennesker kommer sammen og bygger hverandre opp i troen på Jesus - og hjelper hverandre i livet. Vi gleder oss til se deg og dine i det vi ønsker alle trygt velkommen hjem!

Leave a Reply

%d bloggers like this: